• |
 • Istoria orașului |
 • Noutățile orasului |
 • HînCeEști? |
 • Album foto |
 • Panou de anunțuri |
 • Forum |
 • Contacte
 • Cărpineni, Hîncești

  Istoria – această carte de căpătâi – a ocupat întotdeauna un loc aparte în gândirea, acțiunea și fapta poporului român. În virtutea ei, poporul nostru și-a deslușit sensul devenirii istorice, și-a fundamentat drepturile în vatra strămoșească, și-a apărat și dezvoltat comorile culturii materiale și spirituale. Pentru slujirea ei, marii cărturari ai neamului au trudit cu mintea, inima și pana, s-au jertfit marii conducători de țară și oști, au luptat masele populare, toate forțe de bază ale națiunii române. Cunoașterea istoriei dezvăluie virtuțile patriotice ale popoarelor, exprimă devotamentul pe care le păstrează față de patria străbună și față de propriul popor, respectul și aprecierea față de munca și jertfa înaintașilor ca și a contemporanilor, iar interesul unui popor pentru cunoașterea istoriei sale naționale demonstrează dimensiunea gradului său de cultură și civilizație, prin istorie el se identifică în rândul popoarelor lumii. Astăzi, când marile națiuni ale Europei, trec la măsuri concrete privind realizarea idealului de veacuri – o Europă unită, liberă și prosperă, mai există națiuni dezbinate și zone în care istoria nu este pusă la justa sa valoare, unde s-a încercat și se mai încearcă promovarea falsului ca adevăr sau trecerea acestuia sub tăcere. În fața unor astfel de încercări tenebroase care au râvnit nu numai străvechile pământuri românești, ci și înstrăinarea sufletului nostru, prin deznaționalizare, se impune acum, mai mult decât oricând, o temeinică cunoaștere și apărare a avuției noastre naționale și în primul rând, a populației și a fiecărei palme de pământ românesc. Este momentul să venim cu valențe social-economice noi, izvorâte din specificul tradițiilor românești, tradiții înscrise adânc în conștiința poporului român, prezent constant din cele mai vechi timpuri, de peste două milenii, pe acest teritoriu unitar. Un teritoriu unitar din punct de vedere fizico-geografic, istoric, etnic, lingvistic, cultural, unitar prin tot ce dă unitatea unui popor, forță polarizatoare în întreg spațiul carpato-danubiano-pontic. Crucea și Stindardul, Ogorul și Patria, Onoarea și Virtutea, Înfrățirea și Iubirea, Legea și Omenia au fost țelul străbunilor noștri veac de veac. Conștiința apărării acestor avuții, revitalizarea demnității noastre naționale, constituie dimensiunea patriotică a fiecărui ROMÂN. Asemenea datorie de suflet, precum și cea de istoric m-au îndemnat să studiez trecutul și prezentul localității în care am văzut pentru prima dată lumina, am rostit primele cuvinte, am făcut primii pași, am iubit prima dată … Nu se poate cunoaște deplin istoria unei națiuni, atâta timp cât nu se cunoaște istoria localităților și cetățenilor săi. Apoi, nu ar fi demn să-i lăsăm uitării pe cei ce au creat, iubit și apărat această frumoasa glie ce ne-au lăsat-o moștenire. Întru amintirea tuturor celor care au iubit Cărpinenii și i-au dus dorul până la lacrimi aducem un pios omagiu de recunoștință și închinăm această lucrare, care se dorește a fi un arc peste timp, un act de naștere a localității – prin care generațiile își pot cunoaște trecutul și prezentul, pentru a putea să-și prefigureze viitorul.
  Iubește acest pământ udat cu sudoarea frunții și îngrășat de sângele străbunilor, căci pământul natal e sacru. Străduiește-te să-i faci cinste, să-i fii de folos. Acest pământ divin lăsat de Dumnezeu se numește - CĂRPINENI!

                         

  DATE GEOGRAFICE
  Cărpineni este un sat şi comună din raionul Hînceşti. Satul este situat la 46.768926 - latitudine nordică şi 28.350139 - longitudine estică, având o suprafaţă de aproximativ 10.22 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 27.01 km. 
  Comuna Cărpineni are o suprafaţă totală de 136.33 kilometri pătraţi, fiind cuprinsă într-un perimetru de 75.99 km. Din componenţa comunei fac parte 2 localităţi: Horjesti, Carpineni . Suprafaţa totală a localităţilor din cadrul comunei alcătuieşte aproximativ 10.88 kilometri pătraţi.

  DATE DEMOGRAFICE
  În anul 1997, populaţia satului Cărpineni a fost estimată la 11607 de cetăţeni. 
  La recensământul din anul 2004, populaţia satului constituia 9954 de oameni, 49.28% fiind bărbaţi iar 50.72% femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului arăta astfel: 97.76% - moldoveni/români, 0.69% - ucraineni, 0.53% - ruşi, 0.01% - găgăuzi, 0.07% - bulgari, 0.07% - evrei, 0.00% - polonezi, 0.71% - ţigani, 0.15% - alte etnii. 
  Conform datelor recensământului din anul 2004, populaţia la nivelul comunei Cărpineni constituie 10910 de oameni, 49.34% fiind bărbaţi iar 50.66% femei. Compoziţia etnică a populaţia comunei arată în felul următor: 97.69% - moldoveni/români, 0.68% - ucraineni, 0.53% - ruşi, 0.01% - găgăuzi, 0.07% - bulgari, 0.06% - evrei, 0.00% - polonezi, 0.65% - ţigani, 0.30% - alte etnii. 
  În comuna Cărpineni au fost înregistrate 3157 de gospodării casnice în anul 2004. Membrii acestor gospodării alcătuiau 10890 de persoane, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.5 persoane. La nivelul comunei, gospodăriile casnice erau distribuite, în dependenţă de numărul de persoane ce le alcătuiesc, asfel: 14.82% - 1 persoană, 19.29% - 2 persoane, 17.10% - 3 persoane, 23.09% - 4 persoane, 14.73% - 5 persoane, 10.96% - 6 şi mai multe persoane.

                           

  Total online: 1
  Vizitatori: 1
  Utilizatori: 0
  ucoz ucoz ucoz
  Portalul Hîncești - Hîn-Ce-Ești - (c) 2014
  Toate drepturile rezervate / Hosted by uCoZ